Organisatie

Bij de vereniging Turnteam Drenthe hebben we naast het bestuur een technische commissie en een sponsor-activiteitencommissie. Hieronder staat welke mensen deze taken op zich hebben genomen.

Bestuur

Conform de statuten kent de vereniging een bestuur met daarin een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel algemene bestuursleden.

De bestuursleden zijn:

  • Ton Lok (voorzitter)
  • Luc van Zijtveld (secretaris)
  • Vacature (penningmeester)
  • Evelien van Groningen (waarnemend algemeen lid)

Technische commissie

In de technische commissie zitten:

  • André Pruim (hoofdtrainer)
  • Ton Lok (voorzitter)

Sponsor-activiteitencommissie

In de Sponsor- en Activiteitencommissie hebben we samengevoegd en deze commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Wilma Schimmel (aftredend)
  • Luc van Zijtveld (secretaris)
  • diverse leden op afroep